2007AutumnWinter - vkelim
20070309_2559
Tuberous Begonia

20070309_2559
Tuberous Begonia

BegoniaTuberous begonia