2014 Spring - vkelim
20141014_0905_8498 poppy

20141014_0905_8498 poppy

(Stephen Fong, Panasonic GH-1)

poppy