Chengdu 成都 2009 - vkelim
20090830_1056_3114 Outside the Wenshu temple.

20090830_1056_3114 Outside the Wenshu temple.