Guangzhou 广州 2009 - vkelim
20090901_3162 Guangzhou botanical gardens, orchid house

20090901_3162 Guangzhou botanical gardens, orchid house

orchid