Guangzhou 广州 2009 - vkelim
20090901_3180 Inside the main enclosure (tropical rainforest)

20090901_3180 Inside the main enclosure (tropical rainforest)