Guangzhou 广州 2009 - vkelim
20090901_3161 Guangzhou botanical gardens. Orchid house

20090901_3161 Guangzhou botanical gardens. Orchid house

orchid