Yangtze 2007 - vkelim
20070830_0508 Chongqing

20070830_0508 Chongqing