Lijiang 丽江 2008 - vkelim
20080926_1801 LiJiang old town. Nanmen Street, north of NanMen (South Gate).

20080926_1801 LiJiang old town. Nanmen Street, north of NanMen (South Gate).