Xi'an 西安 2008 - vkelim
20081005_2005 QuJiangQunXiao Park, next to DaYan (Big Goose Pagoda)

20081005_2005 QuJiangQunXiao Park, next to DaYan (Big Goose Pagoda)

QuJiangQunXiao Park