Mackay and Whitsundays - vkelim
20090621_0714_503 Plenty of galahs visited our Mackay hotel-room balcony.

20090621_0714_503 Plenty of galahs visited our Mackay hotel-room balcony.