Mackay and Whitsundays - vkelim
20090621_1402_526 Whitehaven Beach, Whitsunday Island.

20090621_1402_526 Whitehaven Beach, Whitsunday Island.